GPdesign, individuell coachningGPdesign, coachning av relationerGPdesign, coachning av parrelationer

Att sträva åt samma håll!

Att titta på värderingar, visioner, längtan och behov. Att upptäcka hinder och rädslor. Att vandra till-sammans med styrka och glädje.

Att se vägskäl och välja rätt väg oavsett riktning. Att lägga det gamla åt sidan och arbeta med fokus på nu och framåt.

Priser
samt lite
att tänka på inför coachningGPdesign, coachning av jag i relationer

Ett samtal per vecka/varannan vecka
Max 1 timme per samtal
Fyra samtal är bra för processen
Samtal via telefon/möte/promenad
Jag har tystnadsplikt och följer
ICF:s etiska regler

GPdesign, coachning av relationer

Att våga se och
att våga välja!

Gunilla Petersén GPdesign gunilla@gpdesign.se 023-605 07 070-308 30 90 Sundborn