GPdesign, individuell coachningGPdesign, coachning av relationerGPdesign, coachning av jag i relationen

Att våga stå stark!

Att se och förstå vems roll som är vems. Att se det egna ansvaret och även andras. Att ha en rak kommunikation baserad på fakta.

Att utveckla sitt EQ, empati och förståelse för egna och andras känslor. Att veta egna värderingar och tillåtelser.

Priser
samt lite
att tänka på inför coachningGPdesign, coachning av parrelationer

Ett samtal per vecka/varannan vecka
Max 1 timme per samtal
Fyra samtal är bra för processen
Samtal via telefon/möte/promenad
Jag har tystnadsplikt och följer
ICF:s etiska regler

GPdesign, coachning av relationer

Att lyfta och
utveckla relationer!

Gunilla Petersén GPdesign gunilla@gpdesign.se 023-605 07 070-308 30 90 Sundborn