GPdesign, individuell coachningGPdesign, coachning i privatlivet GPdesign, individuell coachning

Att ta vara på din inre potential!

Att ha coachsamtal innebär att du går in i en process som leder till förändring och utveckling. Du styr vad du vill uppnå. Jag följer dig och utmanar dig. Det är du som gör jobbet!

Vi fokuserar framåt och ökar medvetenheten om din potential. Ibland tittar vi bakåt för att hitta insikter som innebär nya valsituationer och förhållningssätt i livet.

Priser
samt lite
att tänka på inför coachning


GPdesign, referenser coachning


Ett samtal per vecka/varannan vecka
Max 1 timme per samtal
Fyra samtal är bra för processen
Samtal via telefon/möte/promenad
Jag har tystnadsplikt och följer
ICF:s etiska regler


Valet är ditt...
det är du som styr!

GPdesign, gruppcoachning

Gunilla Petersén GPdesign gunilla@gpdesign.se 023-605 07 070-308 30 90 Sundborn