GPdesign, individuell coachning 

Att hitta glädje i samarbetet!

Att bli lyssnad på, att dela med sig och att delta i en grupp som strävar mot samma mål. Fokus på motivation och entusiasm. Var och en bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

Att stärka sitt EQ och förbättra förmågan att ta och ge feedback. Att hantera konflikter utifrån en rak kommunikation. Att hitta en stark gemenskap i en tillåtande atmosfär!

Vi jobbar i en generös och öppen stämning med spontanitet, nyfikenhet och kreativitet. Det blir vad vi gör det till!
Ökad medvetenhet!
Att medvetandegöra
den egna rollen
för att kunna spela
den excellent!


Mitt STÖRSTA ledord
i livet
TILLIT


Coachningen skräddarsys utifrån arbetsgruppens behov

Gunilla Petersén GPdesign gunilla@gpdesign.se 023-605 07 070-308 30 90 Sundborn